Blog

Hoe gebruik ik de frequency illusion in mijn advertenties?

Gepost door Derek Ploeg
vrijdag 19 Oct 2018

De frequency illusion, ook wel het Baader-Meinhof fenomeen, is een pyschologische toestand waarbij men gelooft iets heel vaak te zien, terwijl dit in werkelijkheid niet vaker is dan normaal. Wellicht herken je wel dat je een bepaalde advertentie soms erg vaak tegenkomt. Dit heeft alles te maken met de frequency illusion. Hoe dit werkt en hoe je dit zelf gebruikt in je banners, wordt in dit blog uitgelegd.

Hoe werkt de frequency illusion?

Bij de frequency illusion spelen twee verschillende biases een rol: selectieve perceptie en de confirmation bias.

Selectieve perceptie: bij het waarnemen van de realiteit worden altijd filters gebruikt. Het is niet mogelijk om alles waar te nemen. Hierbij wordt vaak in de valkuil van selectieve perceptie getrapt. Dit houdt in dat je alleen waarneemt, wat je wil waarnemen. In wezen is bevestig je op deze manier dus alleen je eigen denkbeelden en houd je geen ruimte open voor andere opvattingen.

Bij de frequency illusion speelt selectieve perceptie een grote rol. Wanneer iets je is opgevallen, bijvoorbeeld een bepaalde advertentie, zal deze advertentie je in het vervolg vaker opvallen, omdat je er al eerder aandacht aan hebt besteed. Op deze manier blijf je dezelfde advertentie keer op keer tegenkomen.

Confirmation bias: deze bias houdt in dat je jezelf bevestigt in je overtuigingen. Wanneer je overtuigt bent van jouw standpunt, dan zul je er alles aan doen om informatie te vinden die jouw overtuiging bevestigt.

Ook de confirmation bias is van invloed op het voorkomen van de frequency illusion. Wanneer je telkens weer dezelfde advertentie waarneemt, zul jezelf overtuigen dat de advertentie inderdaad overal is terug te zien en je de advertentie dus eigenlijk maar lastig kunt ontwijken.

Hoe kun je als adverteerder gebruik maken van de frequency illusion?

Het voordeel van de frequency illusion is het mere-exposure effect. Dit houdt in dat wanneer je iets vaker ziet, je dit ook aantrekkelijker vindt. Voor bedrijven is het dus handig om op de frequency illusion in te spelen. Hyundai is een goed voorbeeld van zo’n bedrijf. Zoals in figuur 1 te zien, speelt Hyundai duidelijk in op de frequency illusion. Door de concrete vraag te stellen of je de laatste tijd ook zoveel Hyundai’s ziet, zal je onderbewustzijn worden getriggerd en zul je steeds meer Hyundai’s gaan zien. Terwijl er in werkelijkheid niet meer Hyundai’s zijn dan voor het zien van de advertentie.

 
Figuur 1. via OpenNow

Door in je Adcrowd banners een soortgelijke vraag op te nemen, kun je er mogelijk voor zorgen dat jouw merk beter onder de aandacht komt. Hier zul je uiteindelijk de vruchten van plukken, doordat klanten eerder aan jouw merk zullen denken, dan aan dat van de concurrentie.

Jouw retargeting platform

Klaar voor retargeting? Start in 3 minuten!