Blog

Hoe kan kleurcontrast zorgen voor meer kliks?

Gepost door Derek Ploeg
vrijdag 19 Jan 2018

Het kiezen van geschikte kleuren voor je advertentie, kan de prestatie ervan op een positieve manier beïnvloeden. Bij het kiezen van geschikte kleuren speelt de emotie bij een bepaalde kleur een grote rol, maar dient er ook op gelet te worden dat er juiste contrasten worden gebruikt. Contrasten kunnen er namelijk voor zorgen dat de advertentie visueel aantrekkelijk is en blijft. Hoe je hiervoor kunt zorgen wordt in dit blog uitgelegd. 

Waarom kleurcontrast?

Simpel gezegd is kleurcontrast het verschil tussen twee verschillende kleuren. Het gebruik van kleurcontrasten maakt een banner interessant om naar te kijken en grijpt de aandacht van de degene die de banner tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan een blikje coca cola. Zonder de witte letters, zou het blikje lang niet zo snel opvallen als met de witte letters. Er zijn vier manieren waarop je zelf tot geschikte contrasten kunt komen, welke één voor één zullen worden behandeld.

 

1. Donkere en lichte kleuren

Het bekendste kleurcontrast is toch wel zwart-wit. Je kunt echter ook experimenteren met donkere en lichte kleuren uit hetzelfde kleurengebied, zoals in figuur 1 te zien. Dit is een van de eenvoudigste manieren om je banner aantrekkelijker te maken. Je kunt hiermee gemakkelijk bepaalde gebieden uit je banner er uit laten springen, denk bijvoorbeeld aan je CTA button. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat bezoekers vaker op je advertentie klikken.
 


Figuur 1. via Canva

2. Contrast op basis van kleurtoon

De kleurtoon is de eigenlijke kleur, waarbij zwart, wit en grijs zijn weggelaten. In veel gevallen wordt hiermee ook wel een kleur uit het 12-kleurenwiel bedoeld. In dit 12-kleurenwiel zijn de primaire kleuren (rood, blauw en geel), secundaire kleuren (Oranje, Groen en paars) en de tertiaire kleuren (combinaties van primaire en secundaire kleur) opgenomen. Zoals te zien in figuur 2 hieronder kunnen uit dit kleurenwiel verschillende typen contrasten worden onderscheiden.
 

Figuur 2. via Canva

Wil je duidelijk onderscheid maken tussen bepaalde zaken in je banner? Ga dan voor complementerende kleuren, zoals te zien in figuur 3. Dit kan echter al gauw wat te hard overkomen. Het valt daarom in veel gevallen aan te raden om split-complementerende kleuren in te zetten. Dit maakt het geheel wat vriendelijker om te aanschouwen.
 


Figuur 3. via Canva

3. Contrast op basis van kleurtemperatuur

Een derde manier om tot kleurcontrasten te komen is het gebruiken van kleuren die contrasteren in de mate van warmte die ze uitstralen. Zoals in figuur 4 te zien, kunnen blauwachtige en groene kleuren worden gezien als koele kleuren, rode, gele en oranje kleuren als warme kleuren en zwart, grijs en wit als neutrale kleuren.  
 


Figuur 4. via Canva

Bij het inzetten van kleuren die contrasteren wat betreft de warmte, is het wel van belang dat je in ogenschouw houdt wat je met je merk wilt uitstralen. Wanneer je zakelijk wilt overkomen, werken koele kleuren vaak beter en kan een combinatie van warme en koele kleuren wat verwarrend overkomen. Om hier toch gebruik van te maken, kun je warme kleuren wat koeler maken en koele kleuren wat warmer. Een goed voorbeeld hiervan is te zien in figuur 5, waarin de gele (warm) kleur wat koeler is gemaakt, door de kleur wat groener te maken.
 


Figuur 5. via Canva

4. Contrast door middel van kleur intensiteit

Een laatste mogelijkheid om met kleuren tot contrast te komen is middels kleur intensiteit, zoals uitgelegd in figuur 6. In de puurste vorm van een kleur is de kleur intensiteit, ook wel verzadiging, het hoogst. Deze verzadigde kleuren zijn erg opvallend en kunnen daarom goed gebruikt worden om de aandacht te trekken. Gebruik bijvoorbeeld sterk verzadigde kleuren voor CTA buttons. Vervolgens kun je een minder verzadigde variant voor de achtergrond gebruiken.
 


Figuur 6. via Canva

Jouw retargeting platform

Klaar voor retargeting? Start in 3 minuten!