Blog

Hoe meet ik het aantal conversies?

Gepost door Rosanne van Oene
donderdag 8 mei 2014

De campagne loopt en nu wil je graag weten welke conversies je draait. Het aantal conversies is immers een belangrijke indicator hoe succesvol de campagne is. Meten is weten! In dit artikel alles wat je moet weten om het aantal conversies te meten.

Dit artikel betreft features die specifiek zijn voor het platform.

Segment tellen als conversie

Om conversies te meten, dien je een segment aan te maken voor je geconverteerde bezoekers. Bij het aanmaken van het segment geef je aan dat je dit segment ook wilt tellen als conversie.

Je kan een nieuw segment aanmaken via Segmenten > Overzicht of vanuit stap 2 in de campagne. Bij 'Pagina' kies je voor de bedankpagina. Als de URL van je bedankpagina mijnwebshop.nl/thankyou.php is, voer je hier '/thankyou.php' in. Alle bezoekers die de pagina bezoeken worden nu in dit segment opgeslagen. Een dergelijk segment wordt veelal gebruikt om geconverteerde bezoekers uit te sluiten van de verdere campagnes.

Om conversies van de campagnes op Adcrowd te meten, vink je nu ook 'Dit segment tellen als conversie' aan. De extra velden die nu verschijnen worden hieronder verder toegelicht.

Trigger type

Bij trigger type kan je aangeven of alleen de post-click conversies of ook de post-view conversies gemeten moeten worden. 

Een post-click conversie is een gebruiker die op de advertentie heeft geklikt en binnen 30 dagen op je website is geconverteerd. Een post-view conversie is een gebruiker die níet op de advertentie heeft geklikt, maar deze wel heeft gezien en binnen 14 dagen op je website converteert. Ons advies is om beiden te meten. Dit biedt je een volledig beeld van de resultaten en in de rapportage wordt er altijd onderscheid gemaakt tussen een post-view en een post-click conversie.

Waarde post-view/waarde post-click

Hier kan je de waarde invoeren die jij koppelt aan een conversie. Deze waarden zie je later terugkomen in je rapportage. Mocht je gebruik willen maken van een dynamische waarde, zoals bijvoorbeeld het orderbedrag, dan kan je deze velden leeglaten en kiezen voor de volgende oplossing.
In de code van de Smart Pixel staat de volgende regel:

// _ac.value = '19.99';

Hier kan je door de webmaster of programmeur in de code van de bedankpagina automatisch het orderbedrag laten neerzetten. Op deze manier zal het orderbedrag als conversiewaarde worden meegegeven en vind je altijd de correcte conversiewaarden terug in de rapportage. Twee dingen om aan te denken:

  1. Vergeet niet de 'slashes' vooraan de regel te verwijderen
  2. Het bedrag moet altijd met een punt, niet met een komma

Herhalend meten

Bij herhalend meten kan aangegeven worden of elke conversie gemeten moet worden of dat dit gelimiteerd moet worden tot één conversie per unieke gebruiker. Sommige bezoekers komen na de eerste bestelling binnen een bepaalde periode terug om nogmaals te bestellen. Bij een webshop is elke order interessant en kies je hier dan ook voor 'Elke conversie meten'. Betreft de conversie bijvoorbeeld de aanvraag van een informatiepakket en heeft het geen zin als één gebruiker meerdere aanvragen doet, kan je hier voor 'Eén conversie per gebruiker meten' kiezen. 

Rapportage

De campagne loopt en het is tijd om de resultaten te bekijken. Na het inloggen op Adcrowd.com kan de rapportage bekeken worden. Hier staan alle relevante gegevens die betrekking hebben op de lopende campagne(s), zoals het aantal impressies, hoe vaak op de advertentie geklikt is en de kosten. De kolommen 'Conv. post-view' en 'Conv. post-click' bevatten nu het aantal daadwerkelijke gerealiseerde conversie, eventueel aangevuld met de conversiewaarden. 

 

Jouw retargeting platform

Klaar voor retargeting? Start in 3 minuten!