Blog

Wat is de golden ratio en hoe zet ik deze in?

Gepost door Derek Ploeg
vrijdag 24 Aug 2018

Om tot een goed ontwerp van je advertenties te komen is vaak niet alleen een goed gevoel nodig, maar ook wat wiskundig inzicht. De beste, bekendste ontwerpen zijn namelijk vaak niet alleen gebaseerd op gevoel, maar hebben ook een wiskundige achtergrond. Misschien wel het bekendste wiskundige hulpmiddel is de golden ratio. Deze ratio wordt al honderden jaren gebruikt bij het ontwerpproces en zorgt ervoor dat ontwerpen er zo esthetisch mogelijk uitzien. In deze blog wordt de golden ratio uitgelegd en worden voorbeelden gegeven van het gebruik ervan.

Wat is de golden ratio?

De golden ratio is een wiskundige ratio die zijn oorsprong vindt in de natuur. Dieren mensen en planten kunnen er allemaal mee worden verantwoord. Er is sprake van de golden ratio als bij een lijn het grotere deel (a) gedeeld door het kleinere deel (b) gelijk is aan de som van a en b gedeeld door a. De uitkomst van beiden is 1.618, zoals te zien in figuur 1.


Figuur 1. via Canva

Met deze uitkomst kunnen esthetisch perfecte vormen gecreëerd worden. Bij het ontwerpen wordt dit veelal toegepast op vierkanten, zoals te zien in figuur 2.


Figuur 2. via Canva

Het steeds weer herhalen van de stap uit figuur 1, leidt uiteindelijk tot de perfecte vlakken die in figuur 3 te zien zijn. Dit is de basis van de golden ratio die je kunt gebruiken bij het ontwerpproces.


Figuur 3. via Canva

Deze basis kan vervolgens verder worden uitgebreid met halve en hele cirkels, zoals te zien in figuur 4. Op deze manier kun je niet alleen perfecte vierkanten maken, maar ook perfecte cirkels en bogen.


Figuur 4. via Canva

Waarom golden ratio?

Zoals gezegd is de golden ratio afgeleid uit de natuur. In afbeelding 5 worden hier goede voorbeelden van gegeven. Deze natuurverschijnselen hebben een esthetische aantrekkingskracht op mensen.
Uit onderzoek van Di Dio, Macaluso en Rizolatti (2007) is namelijk gebleken dat mensen ontwerpen waarbij gebruik is gemaakt van de golden ratio prefereren boven ontwerpen waarbij de golden ratio niet is gebruikt. Mogelijk komt dit doordat objecten met deze vormen gemakkelijker herkend en verwerkt kunnen worden. Het valt dus zeker aan te raden om in je vormgeving gebruik te maken van de ratio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwerpen van je website, logo en advertenties.

Figuur 5. via Canva

Hoe gebruik ik de golden ratio?

De golden ratio kan op verschillende manieren worden ingezet. Hieronder worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe je de ratio in zet in je online omgeving:

Website: In figuur 6 is een goed voorbeeld te zien van hoe je de ratio inzet bij je website. National Geographic deelt de website op in twee delen en toont ook nog eens slim het logo in het klein op de plek waar je oog naartoe wordt getrokken; de staart.


Figuur 6. via Canva

Logos: Het logo van twitter is een goed voorbeeld van een logo die is opgesteld volgens de golden ratio, zoals te zien in figuur 7. Voldoet jouw logo ook aan de wiskundige wetten?


Figuur 7. via Canva

Advertenties: Ook bij advertenties kan gebruik worden gemaakt van de ratio. Het is hierbij handig om een raster op te stellen en de banner in te delen met behulp van de vlakken van het raster, zoals te zien in figuur 8.

Zoals in de middelse afbeelding te zien, wordt de linkerkant van het hoofd bijna evenwijdig geplaatst aan de meest linkse lijn en het linker oog precies in het midden, waardoor de afbeelding visueel aantrekkelijk is. In de rechterafbeelding is te zien dat de informatie steeds gedetailleerder wordt getoond richting het centrum van de spiraal. Doordat de informatie op de juiste plek geplaatst is, is het een overzichtelijk en aantrekkelijk geheel. 
Figuur 8. via Canva

Jouw retargeting platform

Klaar voor retargeting? Start in 3 minuten!

Start je campagne
f

* Je ontvangt €50,00 gratis advertentietegoed na betaling van minimaal €25,00.

* Webshop App: Je adverteert de eerste 2 weken gratis met een maximum van €50,00.