Blog

Welk lettertype gebruik ik in mijn advertenties?

Gepost door Derek Ploeg
woensdag 11 Sep 2019

Er is een oneindigheid aan lettertypes beschikbaar om de boodschap in je advertentie over te brengen. Volgens Sarah Hyndman, auteur van het boek ‘why fonts matter’, kunnen lettertypes hierbij zelfs de perceptie van de boodschap bij de ontvanger beïnvloeden. Dit houdt in dat de boodschap afhankelijk van het gekozen lettertype verschillend geïnterpreteerd kan worden. In deze blog wordt hier verder op ingegaan en worden een aantal praktische voorbeelden gegeven.

Lettertype psychology

Er zijn veel verschillende elementen die emotie kunnen oproepen in je banner. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kleur en afbeeldingen, maar ook aan het lettertype. Hoewel je misschien minder snel denkt aan het soort lettertype dat je gebruikt, blijkt uit onderzoek dat lettertype een grote invloed heeft op hoe een boodschap wordt ontvangen. Dit bleek duidelijk uit een onderzoek van Sarah Hyndman waarbij proefpersonen jelly beans werden gegeven met enerzijds de tekst aan de linkerzijde van figuur 1 en anderzijds de tekst aan de rechterkant van figuur 1. Proefpersonen die jelly beans werden gegeven met de tekst aan de linkerkant bleken de snoepjes 17 procent zoeter te vinden dan de proefpersonen die de rechtertekst te zien kregen. Daarentegen vonden de laatstgenoemde proefpersonen de snoepjes 11% zuurder dan de proefpersonen van de tekst aan de linkerzijde.


Figuur 1. via Sambrinson

Een mogelijke verklaring hiervoor is het Kuleshov effect. Dit effect wordt veel gebruikt in films en houdt in dat betekenis kan worden afgeleid als twee afbeeldingen naast elkaar worden getoond. In figuur 3 zijn hier verschillende voorbeelden van te zien. In deze figuur wordt driemaal een uitdrukkingsloze man getoond met verschillende afbeeldingen ernaast. Door de tweede afbeelding kan er toch betekenis gegeven worden aan de uitdrukking van de man. Op dezelfde wijze werkt dit met lettertypes. Door een lettertype kan betekenis worden gegeven aan een bepaalde boodschap of een bepaald product.


Figuur 2. via Elementsofcinema

Wanneer kies ik welk lettertype?

Zoals hierboven beschreven kan de keuze voor een bepaald lettertype dus grote gevolgen hebben voor het ontvangen van de boodschap van je advertentie. Het is daarom belangrijk om een goed beredeneerde keuze te maken voor het soort lettertype dat je gebruikt. Hieronder zullen we de basis behandelen die je kan helpen om een goede keus te maken. Er kunnen drie hoofdcategorieën worden onderscheiden waar lettertypes onder geschaard kunnen worden: serif types, sans-serif types en script types. Voor ieder type zullen we uiteenzetten wanneer je deze het beste kunt gebruiken.
 

Serif types

Serif types zijn lettertypen met streepjes aan de uiteinden van de letters. Deze serif types stralen uit dat je een traditioneel bedrijf bent die mensen kunnen vertrouwen. Deze categorie is daarom voornamelijk geschikt voor bedrijven waarbij vertrouwen belangrijk is, zoals bedrijven in de financiële sector. De volgende emotionele reacties en interpretaties kun je verwachten bij het gebruik van een serif type:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Authoriteit
 • Formaliteit


Figuur 3. via Canva

Sans-serif types

Sans-serif types zijn lettertypen zonder uiteinden aan de letters. Een voorbeeld hiervan is het huidige logo van Google, zoals te zien in figuur 4. Waar Google eerst gebruik maakte van een serif type, hebben ze dit vervangen door een sans-serif type. Deze sans-serif types worden als cool, modern en vriendelijk beschouwd en zijn daarom met name geschikt voor bedrijven in de technologische sector en voor start-ups. Door de overstap naar sans-serif heeft Google dus een wat toegankelijkere en modernere uitstraling gekregen. Concreet kun je de volgende emotionele reacties en interpretaties verwachten bij het gebruik van een sans-serif type:

 • Modern
 • Toegankelijk
 • Hip
 • Vriendelijk

 


Figuur 4. via logos-download

 

Script types

Script types zijn lettertypes die aanvoelen alsof ze handgeschreven zijn. Een voorbeeld hiervan is het logo van Coca Cola, zoals te zien in figuur 5. Doordat ze als handgeschreven overkomen, worden deze lettertypes als persoonlijker ervaren en zijn daarom uitermate geschikt voor het oproepen van emotie. Bij bedrijven in de voedsel- en drankensector en de kledingsector speelt emotie vaak een grote rol in de verkoop van de producten, wat maakt dat het gebruik van script types voor zulke bedrijven een positieve uitwerking kan hebben. Concreet kunnen script types de volgende associaties en interpretaties oproepen:

 • Elegant
 • Creatief
 • Blij
 • Traditioneel
 • Persoonlijk
   

 


Figuur 5. via Wikipedia

Jouw retargeting platform

Klaar voor retargeting? Start in 3 minuten!